آموزش راه اندازی VPN PPTP در IOS

راهنمای نصب و تنظیم در Iphone و Ipad:

ابتدا به قسمت Settings رفته و گزینه VPN را انتخاب نمایید و سپس Add VPN Configuration را بزنید. برای اتصال 2 پورت PPTP و L2TP وجود دارد که تنظیمات آن ها به صورت زیر باید وارد شود.

پورت PPTP:

Description: CaspianNET PPTP
Server: آدرس سرور(موقع خرید ارسال میشود)
Account: username
RSA SecurID: Off
Password: password
Encryption Level: NONE
Send All Traffic: On
Proxy: Off

آموزش راه اندازی VPN PPTP در IOS

خرید vpn

پورت L2TP:

Description: CaspianNET L2TP
Server: آدرس سرور(موقع خرید ارسال میشود)
Account: username
RSA SecurID: Off
Password: password
Secret: 123
Send All Traffic: On
Proxy: Off

آموزش راه اندازی VPN PPTP در IOS

خرید vpn