آموزش راه اندازی VPN PPTP در Android

راهنمای نصب و تنظیم در Android:

ابندا به قسمت Settings گوشی خود رفته و گزینه Wireless & networks را انتخاب کنید. سپس VPN settings و بعد Add VPN را بزنید. برای اتصال 2 پورت PPTP و L2TP/IPSec PSK وجود دارد که تنظیمات آن ها در زیر آمده است.

پورت PPTP

VPN name: CaspianNET PPTP
Set VPN server: آدرس سرور(موقع خرید ارسال میشود)
(تیک ppp باید برداشته شود)Enable encryption: off

پورت L2TP/IPSec PSK

VPN name: CaspianNET L2TP
Set VPN server: آدرس سرور(موقع خرید ارسال میشود)
Set IPSec pre-shared key: 123
Enable L2TP secret: Off