آموزش باز کردن فیس بوک با ساکس socks

فیس بوک از پورت پراکسی ساکس در سراسر کشور مسدود شده برای ورود به فیس

بوک تنظیمات زیر را به دقت انجام دهید

 

  مرحله یک: داخل پراکسی این گزینه ها را مطابق عکس راهنما بزنید

آموزش باز کردن فیس بوک با ساکس socks

مرحله دو: مرورگر گوگل کروم را اجرا کنید اگر مرورگر گوگل کروم ندارید از آدرس زیر داونلود کنید

Download Google Chrome: https://www.google.com/intl/en/chrome/browser/

 

مرحله سه:  آدرس زیر را در مرورگر گوگل کروم کلیک کنید سپس این گزینه ها را مطابق عکس راهنما بزنید

https://www.facebook.com/settings?tab=security&section=browsing&view