آموزش استفاده از پروکسی(ساکس)socks

بعد از دانلود برنامه را نصب و مراحل زیر را انجام بدهید.

آموزش استفاده از پروکسی(ساکس)socks

آموزش استفاده از پروکسی(ساکس)socks

آموزش استفاده از پروکسی(ساکس)socks

آموزش استفاده از پروکسی(ساکس)socks

آموزش استفاده از پروکسی(ساکس)socks

آموزش استفاده از پروکسی(ساکس)socks

آموزش استفاده از پروکسی(ساکس)socks

خرید vpn برای اندروید
خريد vpn
خرید vpn برای iphone
خرید کریو
خريد vpn براي موبايل

آموزش استفاده از پروکسی(ساکس)socks

شما تمام تنظیمات را انجام داده ید  و حالا می توانید از سرویس استفاده کنید